Instalacja gazowa a mała działka

Instalacja gazowa a mała działka – czy to możliwe?

Ogrzewanie gazem płynnym staje się bardzo popularne, gdyż jest to metoda wygodna i wbrew powszechnej opinii bezpieczna. Montaż instalacji możliwy jest nie tylko w miejscowościach mających dostęp do gazu ziemnego, ale również poza nimi. Wówczas wykonuje się instalację grzewczą wykorzystującą propan. Wykonanie takiej instalacji wymaga spełnienia określonych warunków, a jednym z nich jest zachowane odpowiednich odległości między zbiornikiem a innymi obiektami. Instalacja gazowa a mała działka może zatem być problemem, ale wcale nie musi.

Jakie warunki należy spełnić, by wykonanie instalacji gazowej było możliwe?

Przede wszystkim należy wykonać projekt techniczny instalacji ogrzewania propanem. Może to zrobić jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Wraz z projektem udajemy się do starostwa powiatowego i zgłaszamy rozpoczęcie budowy. Jeśli zbiornik ma pojemność niższą 7 m3, to nie potrzebujemy pozwolenia na wykonanie instalacji, ale i tak fakt rozpoczęcia prac musimy zgłosić.

Instalacja gazowa a mała działka – na czym polega problem?

Opisana powyżej procedura to jeszcze nie wszystko. Sama instalacja gazowa również musi spełniać określone wymogi. Istotne jest zarówno sąsiedztwo nieruchomości, poziom wód gruntowych, jak i wielkość działki. Jako, że zbiornik (zwłaszcza nadziemny) nie może znajdować się zbyt blisko innych obiektów, rozmiary działki mają niemałe znaczenie. Przy bardzo niewielkich działkach wykonanie instalacji gazowej na gaz płynny jest możliwe, ale w tym przypadku lepiej sprawdzi się zbiornik podziemny. Może znajdować się bliżej obiektów budowlanych, aniżeli zbiornik nadziemny.

Instalacja gazowa a mała działka – odległość zbiornika od innych obiektów

Za przykład posłuży zbiornik o pojemności 2700 litrów. W przypadku zbiornika naziemnego odległość od budynku mieszkalnego bądź użyteczności publicznej musi wynosić co najmniej 3 m. Od granicy działki sąsiedniej 1,5 m, a od innego zbiornika 1 m. W przypadku zbiornika podziemnego odległości te mogą być mniejsze, tj. od budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej odległość musi wynosić co najmniej 1 m, od sąsiedniej działki 0,5 m. Nie zmienia się jedynie odległość od drugiego zbiornika i wynosi 1 m.