Instalacje gazowe Bielsko-Biała

Instalacje gazowe Bielsko-Biała – jak zdobyć uprawnienia?

Wydawać by się mogło, że w dobie internetu znalezienie firmy, która szybko i sprawnie wykona instalację gazową, nie jest żadnym problemem. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę odpowiednią frazę, np. instalacje gazowe Bielsko-Biała, by po chwili móc przebierać w ofertach. Tymczasem zatrudnianie pierwszej lepszej firmy prawie nigdy nie wychodzi na dobre. Pamiętajmy, że instalację gazową mogą wykonywać tylko ci, którzy zdobyli odpowiednie uprawnienia.

Wykonywanie instalacji gazowej – niebezpieczeństwa

Gaz jest łatwopalny i niezwykle wybuchowy, dlatego nawet najmniejszy błąd może wiele kosztować. Nieszczelna instalacja może stać się przyczyną nieszczęścia. Nie warto zatem oszczędzać i zatrudniać osób, które coś tam wiedzą o instalacjach gazowych, ale nie są w tym zakresie specjalistami.

Nieprawidłowości w instalacjach gazowych mogą powstać na każdym z etapów planowania i wykonywania takiej instalacji. Zdarzają się na etapie projektowania, wówczas gdy przyjęto zbyt skomplikowaną instalację rozprowadzającą w budynku albo niewłaściwe prowadzenie przewodów gazowych. Błędem są także zbyt małe średnice tych przewodów oraz stosowanie niewłaściwych materiałów.

Dobry wykonawca (zobacz na instalacje-bielsko.pl) niekiedy jest w stanie wyłapać błędy powstałe na etapie projektowania i poprosić o konsultację. Jeżeli takowych nie ma, sam również nie powinien dopuszczać się żadnych nieprawidłowości. Instalacje gazowe Bielsko-Biała muszą być wykonywane z uwzględnieniem rozwiązań technicznych wynikających z przyjętego projektu. Nie wolno stosować materiałów innych niż przewidziano w dokumentacji. Szczególną wagę zaś należy przyłożyć do prawidłowego połączenia poszczególnych elementów instalacji gazowej.

Kto może wykonać instalacje gazowe Bielsko-Biała?

Wyłącznie osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia, czyli kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, a oprócz tego legitymuje się eksploatacyjnymi uprawnieniami energetycznymi grupy 3 (zgodnie z ustawą Prawo energetyczne). Uprawnienia te obejmują urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe. Po wykonaniu prac przeprowadza się główną próbę szczelności i sporządza z niej protokół. Protokół ten powinien być podpisany przez instalatora z uprawnieniami gazowymi, dozorowymi, które oznaczają, że instalator ma potwierdzoną znajomość odpowiednich przepisów prawnych w zakresie instalacji gazowych.

Jak zdobyć uprawnienia?

Szkolenia na gazowników są dość krótkie, zwykle kilkudniowe, natomiast wymagają opanowania sporej partii materiału. Kursy prowadzą często ośrodki kształcenia zawodowego, a także wiele firm specjalizujących się tylko i wyłącznie w tego rodzaju kursach. Szkolenie zakończone jest egzaminem. Jego pozytywny wynik uprawnia do wydania uprawnień gazowych, które mają formę świadectwa kwalifikacji. Uprawnienia wydawane są na czas określony.