Uziom szpilkowy a inne rodzaje uziomów

Uziemianie obiektu budowlanego ma na celu spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej przy użytkowaniu instalacji elektrycznej. Drugim powodem, dla którego w gruncie umieszcza się uziom szpilkowy, albo wykonuje uziomy fundamentowe, jest chęć spełnienia wymagań funkcjonalnych w stosunku do instalacji piorunochronnej.

Uziomy fundamentowe, otokowe i szpilkowe

Wyróżniamy kilka rodzajów uziomów. To, który zostanie wykorzystany podczas montażu instalacji piorunochronnej, uzależnione jest od wielu czynników. Ważna jest zarówno rezystancyjność gruntu, wielkość działki i stojącego na niej budynku, jak i to, czy wykonanie instalacji zaplanowano przed rozpoczęciem budowy, czy też taki pomysł pojawił się znacznie później.

Uziomy fundamentowe

W sytuacji, gdy od początku wiemy, że budynek zostanie wyposażony w instalację odgromową, uziomy umieszcza się w fundamentach. Uziomy fundamentowe dzielimy na naturalne i sztuczne. Naturalne to elementy, które i tak znalazłyby się w fundamencie i stanowiły jego zbrojenie. Sztuczne to takie, które zatapia się specjalnie w celu wykonania uziemienia. Oczywiście w obu przypadkach wskazane jest, by układaniem uziomów zajął się przygotowany do tego specjalista.

Uziomy otokowe i szpilkowe

Innym rozwiązaniem jest uziom otokowy, który wkopuje się wokół fundamentów, ale nie w taki sposób, by metalowe taśmy przylegały bezpośrednio do budynku, a znajdowały się w pewnej odległości od fundamentów. Wykonanie uziomu otokowego jest dość pracochłonne i może być trudne w sytuacji, gdy wokół domu położono kostkę i wykonano kosztowne nasadzenia. Znacznie mniej skomplikowaną czynnością będzie umieszczenie w gruncie uziomów pionowych. Uziom szpilkowy to metalowy pręt, który wbija się w ziemię w taki sposób, by jego górna część znajdowała się pod gruntem. Uziom nie może wystawać z ziemi.

Dlaczego warto zdecydować się na uziom szpilkowy?

Wbijanie uziomów szpilkowych nie jest ani czasochłonne, ani nie powoduje dużych szkód w ogrodzie. Poza tym można je wykonać w dowolnym momencie, zarówno w odniesieniu do nowo powstałych budynków, jak i domów, które liczą sobie kilkadziesiąt lat. Oczywiście, poza wygodą i względami estetycznymi, istnieją inne powody, dla których warto postawić na uziomy prętowe. Otóż uziom szpilkowy sprawdzi się wszędzie tam, gdzie rezystywność gruntu maleje wraz ze wzrostem głębokości. Głębokość pogrążania uziomów szpilkowych wynosi zwykle 2,5 metra, ale może zdarzyć się również tak, że uziom znajdzie się na głębokości 7 metrów. Uziomy powinny być rozstawione na szerokości nie mniejszej niż ich długość.

Uziomy szpilkowe wykonuje się z rur lub prętów. Należy pamiętać, by elementy łączące uziomy miały taką samą wytrzymałość mechaniczną, jak same uziomy. Muszą być również odporne na mechaniczne naprężenia w czasie wbijania w ziemię.