Pellet drzewny i jego zalety

Pellet drzewny i jego zalety

Wśród stosowanych obecnie ekologicznych metod ogrzewania budynków ważne miejsce zajmuje pellet. Jest to paliwo wytwarzane ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem odpadów drzewnych, jakie pozyskuje się niejako przy okazji prac wykonywanych w zakładach przetwórstwa drzewnego. Pellet drzewny zalicza się do biomasy, czyli grupy paliw powstałych w wyniku produkcji rolnej, leśnej i dziedzin pokrewnych. Wyselekcjonowane odpady drzewne Pellet powstaje z odpadów drzewnych, ale nie mogą to być jakiekolwiek odpady. Do produkcji pelletu wykorzystuje się wyłącznie czyste zręby…

Czytaj więcej